ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุญเกื้อ และอาคารพิเลิศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549 และ 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสุพรรณนิการ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมเอนกประสงค์ และสนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุง 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..