ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน แบ่งสัดส่วนเป็นสระที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโต