ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2561
สนามสอบ..โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
แต่งกายด้วยชุดไทย
18 พ.ย. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
06 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถมศึกษา
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
18 ก.ย. 61 ถึง 20 ก.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
05 ก.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฟาร์มโชคชัย / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
24 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
21 ส.ค. 61 กิจกรรม English Camp/ASEAN Day
21 ส.ค. 61 กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดมือสอง
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้ว เด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับ
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯรัชกาลที่ 10/ถวามเทียนพรรษา/ตักบาตรดอกไม้
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 กิจกรรมนักบุญน้อย
กิจกรรมนักบุญน้อย
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 3-4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
วัดสมุหประดิษฐาราม แต่งการด้วยชุดสีขาว
12 ก.ค. 61 กิจกรรมพระธรรมทูต
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนจะเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา/แต่งกายด้วยชุดปกติตามวันที่กำหนด