ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒
08 มี.ค. 63 วันเเห่งความสำเร็จ
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กิจกรรมนิเทศภานในระดับปฐมวัย
20 ก.พ. 63 ไหว้พระพรหม
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 กิจกรรมนิเทศภานในระดับปฐมศึกษา
01 ก.พ. 63 สอบO-Net
30 ม.ค. 63 กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖
29 ม.ค. 63 กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕
28 ม.ค. 63 กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่๓
16 ม.ค. 63 วันครู
10 ม.ค. 63 วันเด็กเเห่งชาติ
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
04 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
25 พ.ย. 62 กิจกรรมวัน วชิราวุธ
18 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 กิจกรรมนิเทศภานในระดับปฐมวัย
12 พ.ย. 62 ถึง 18 พ.ย. 62 กิจกรรมนิเทศภานในระดับประถมศึกษา
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ที่ ๒/๒๕๖๒
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2561
สนามสอบ..โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
แต่งกายด้วยชุดไทย
18 พ.ย. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
06 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถมศึกษา
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
18 ก.ย. 61 ถึง 20 ก.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
05 ก.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ฟาร์มโชคชัย / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
24 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
21 ส.ค. 61 กิจกรรม English Camp/ASEAN Day
21 ส.ค. 61 กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดมือสอง
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้ว เด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับ
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯรัชกาลที่ 10/ถวามเทียนพรรษา/ตักบาตรดอกไม้
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 กิจกรรมนักบุญน้อย
กิจกรรมนักบุญน้อย
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 1-2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 3-4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระดับชั้นประถมศึกษา 5-6 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
วัดสมุหประดิษฐาราม แต่งการด้วยชุดสีขาว
12 ก.ค. 61 กิจกรรมพระธรรมทูต
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนจะเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา/แต่งกายด้วยชุดปกติตามวันที่กำหนด