รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
27/3 หมู่ 2 ถนนสมุหะ-ป๊อกแป๊กสระบุรี   ตำบลเสาไห้  อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เบอร์โทรศัพท์ 036 391 345 / 086 750 5298 / 063 148 2767
Email : Anubanboonkhua@hotmail.co.th (สำหรับติดต่องานโรงเรียน), tom_torsak@hotmail.com (สำหรับติดต่อผู้ดูแล)


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :