ผลการทดสอบ Onet
ปีการศึกษา 2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.96 KB
ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.57 KB
ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.86 KB
ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.87 KB
ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.6 KB
ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.75 KB
ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.43 KB
ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.47 KB
ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.93 KB
ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.49 KB