สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้
Animal
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
บทเรียนการดำรงชีวิตสัตว์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
สื่อวิทยาศาสตร์เรื่องแรง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
สื่อสื่อ CAI ติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑.๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
สื่อกลอนสุภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1003.47 KB
สื่อเตรียมความพร้อมการ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๒.๑ การอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
สื่อวอลเลย์บอล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
สุขบัญญัติ 10 ประการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.37 MB