คลังข้อสอบ
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาสังคมศึกษา ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาถาษาอังกฤษ ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย ปี 2560
https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2560/61%20%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2.pdf
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2560
https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2560/63%20%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9.pdf
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560
https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2560/63%20%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9.pdf
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2560
https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2560/65%20%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c.pdf
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย ปี 2561
https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/exam_p6_2561/61%20%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%20100.pdf
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ข้อสอบ ONET ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB
ข้อสอบ Pre O-NET ป.6 ปี 2560
http://D:งานวิชาการอนุบาลบุญเกื้อฯวิชาการประถมฯกิจกรรมของโรงเรียนOnetPre O-net
Test blueprint ภาษาไทย 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.21 KB
Test blueprint คณิตศาสตร์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.11 KB
Test blueprint วิทยาศาสตร์ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.9 KB
Test blueprint ภาษาอังกฤษ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.03 KB