ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.74 KB 23
ระบบสอบออนไลน์ !! ทดสอบความรู้ O-net 74
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.65 KB 17
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.24 KB 19
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรีนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ปีการศึกษา 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 24
สื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สื่อเตรียมความพร้อมการ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๒.๑ การอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 11
สื่อกลอนสุภาพเทอม 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.47 KB 8
สื่อ CAI ติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 10
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 9
ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 10
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 9
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 10
สุขบัญญัติ 10 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 10
สื่อวอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 9
วิทยาศาสตร์เรื่องแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 8
ร่างกายของเรา 12
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 7
บทเรียนการดำรงชีวิตสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 9
บทเรียนการดำรงชีวิตสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 11
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 8
Animal Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 9
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 3
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ (ฉบับล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 1