ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินภายนอก (สมศ. รอบ4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 458.95 KB 37
รูปแบบการเขียนแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.97 KB 56
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 34
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.74 KB 69
ระบบสอบออนไลน์ !! ทดสอบความรู้ O-net 256
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.65 KB 58
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.24 KB 63
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรีนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ปีการศึกษา 2561-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 101
สื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สื่อเตรียมความพร้อมการ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๒.๑ การอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 69
สื่อกลอนสุภาพเทอม 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1003.47 KB 108
สื่อ CAI ติว O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท ๑.๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 67
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 47
ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 68
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 54
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 70
สุขบัญญัติ 10 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 54
สื่อวอลเลย์บอล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 52
วิทยาศาสตร์เรื่องแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 53
ร่างกายของเรา 58
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 50
บทเรียนการดำรงชีวิตสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 50
บทเรียนการดำรงชีวิตสัตว์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 59
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 86
Animal Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 48
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 40
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ (ฉบับล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 41