ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "บุญเกื้อเกมส์" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 21) 30 ส.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 19) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 23) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 17) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดมือสอง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 17) 14 ส.ค. 61
กิจกรรม English Camp/ASEAN Day วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 16) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 30) 29 ก.ค. 61
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 23) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่10) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 21) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 27) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (อ่าน 15) 25 ก.ค. 61
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 24) 23 ก.ค. 61
กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 32) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 29) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 31) 10 ก.ค. 61
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 5 ก.ค.2561 (อ่าน 36) 04 ก.ค. 61
กิจกรรมนักบุญน้อยระดับชั้นอนุบาล 2 -3 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 46) 02 ก.ค. 61