ครูประจำสายชั้นอนุบาล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววัลภา ไชยโคตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9659711
อีเมล์ : Walapa_pa@hotmail.com
ที่อยู่ :
47 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2555 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ ครูผู้สอน
2556-2558 กศน.อำเภอน้ำพอง ครู ศรช.
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล