ครูประจำสายชั้นอนุบาล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตา สมพร
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : 0840900545
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
59/60หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ป.ตรี ม.รามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21 ส.ค. 2556 ร.ร.อนุบาบบุญเกื้อวิทยา ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล