ผู้บริหาร

นายถาวร บุญเกื้อ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
รายชื่อนักเรียน
ข้อมูล / เอกสารเผยแพร่
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2018
ปรับปรุง 21/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 209233
Page Views 321861
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) ดงตะงาว ดอนพุด
2 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ดงตะงาว ดอนพุด
3 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ดอนพุด ดอนพุด
4 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ดอนพุด ดอนพุด
5 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) บ้านหลวง ดอนพุด
6 โรงเรียนวัดช้าง บ้านหลวง ดอนพุด
7 โรงเรียนวัดบ้านรี ไผ่หลิ่ว ดอนพุด 036-385457
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตลาดน้อย บ้านหมอ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ตลาดน้อย บ้านหมอ
10 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ตลาดน้อย บ้านหมอ
11 โรงเรียนวัดสารภี บางโขมด บ้านหมอ
12 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 บางโขมด บ้านหมอ
13 โรงเรียนวัดม่วงน้อย บ้านครัว บ้านหมอ
14 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) บ้านครัว บ้านหมอ (036) 281454
15 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) บ้านครัว บ้านหมอ
16 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา บ้านหมอ บ้านหมอ 036-201182
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) บ้านหมอ บ้านหมอ
18 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สร่างโศก บ้านหมอ
19 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สร่างโศก บ้านหมอ 036-201995
20 โรงเรียนวัดโคกงาม สร่างโศก บ้านหมอ
21 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สร่างโศก บ้านหมอ
22 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สร่างโศก บ้านหมอ 036-202322
23 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลกกินแบ่งฯ) หนองบัว บ้านหมอ
24 โรงเรียนวัดโคกเสลา หนองบัว บ้านหมอ
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) หนองบัว บ้านหมอ
26 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย โคกใหญ่ บ้านหมอ
27 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่ บ้านหมอ
28 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ไผ่ขวาง บ้านหมอ
29 โรงเรียนวัดมะขามเรียง ไผ่ขวาง บ้านหมอ
30 โรงเรียนพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
31 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท
32 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ธารเกษม พระพุทธบาท
33 โรงเรียนธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท
34 โรงเรียนบ้านพุซาง ธารเกษม พระพุทธบาท
35 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ธารเกษม พระพุทธบาท
36 โรงเรียนบ้านซับครก นายาว พระพุทธบาท
37 โรงเรียนบ้านสระลำใย นายาว พระพุทธบาท
38 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งฯ) นายาว พระพุทธบาท
39 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท
40 โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท พระพุทธบาท
41 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท
42 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) พระพุทธบาท พระพุทธบาท (036) 266281
43 โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม พระพุทธบาท พระพุทธบาท
44 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) พุกร่าง พระพุทธบาท
45 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) พุกร่าง พระพุทธบาท
46 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว พุกร่าง พระพุทธบาท
47 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) พุกร่าง พระพุทธบาท
48 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ พุคำจาน พระพุทธบาท
49 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 พุคำจาน พระพุทธบาท
50 โรงเรียนบ้านธารทองแดง พุคำจาน พระพุทธบาท (036) 267579
51 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) หนองแก พระพุทธบาท
52 โรงเรียนวัดหนองจิก หนองแก พระพุทธบาท
53 โรงเรียนวัดส้มป่อย หนองแก พระพุทธบาท
54 โรงเรียนวัดหนองโป่ง(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
55 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
56 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท 036-239010
57 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท
58 โรงเรียนวัดเขาวง เขาวง พระพุทธบาท
59 โรงเรียนบ้านซับชะอม เขาวง พระพุทธบาท (036) 334755
60 โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาวง พระพุทธบาท
61 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ม่วงหวาน หนองแซง
62 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ม่วงหวาน หนองแซง
63 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) หนองกบ หนองแซง
64 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ หนองกบ หนองแซง
65 โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองควายโซ หนองแซง
66 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ หนองควายโซ หนองแซง
67 โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา หนองแซง 0-3639-9402
68 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพ หนองแซง
69 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองแซง หนองแซง
70 โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน หนองแซง
71 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ โคกสะอาด หนองแซง
72 โรงเรียนวัดงิ้วงาม(กำลังดำเนินการล้มเลิก) โคกสะอาด หนองแซง
73 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ไก่เส่า หนองแซง
74 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า หนองแซง
75 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ดอนทอง หนองโดน
76 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี บ้านกลับ หนองโดน
77 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) บ้านกลับ หนองโดน 0-3639-6919
78 โรงเรียนวัดหัวถนน บ้านโปร่ง หนองโดน
79 โรงเรียนหนองโดนวิทยา หนองโดน หนองโดน
80 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) หนองโดน หนองโดน
81 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) หนองโดน หนองโดน (036) 397066
82 โรงเรียนวัดหนองระกำ(กำลังดำเนินการล้มเลิก) หนองโดน หนองโดน
83 โรงเรียนวัดลาดเขาปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
84 โรงเรียนวัดสุนันทาราม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ
85 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ 0-3623-7155
86 โรงเรียนวัดแพะโคก ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
87 โรงเรียนวัดท่าวัว ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
88 โรงเรียนวัดเพลียขวา(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
89 โรงเรียนวัดวังเลน พุแค เฉลิมพระเกียรติ
90 โรงเรียนวัดหนองหว้า พุแค เฉลิมพระเกียรติ
91 โรงเรียนวัดพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ
92 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม พุแค เฉลิมพระเกียรติ
93 โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
94 โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
95 โรงเรียนบ้านหนองจาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
96 โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ
97 โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
98 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
99 โรงเรียนวัดป่าคา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
100 โรงเรียนวัดมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ
101 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
102 โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
103 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี
104 โรงเรียนวัดป่าสัก ดาวเรือง เมืองสระบุรี
105 โรงเรียนวัดห้วยลี่ ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
106 โรงเรียนวัดหนองบัว ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี
107 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด เมืองสระบุรี
108 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
109 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ปากเพรียว เมืองสระบุรี 211444
111 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
112 โรงเรียนบำรุงวิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
113 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ปากเพรียว เมืองสระบุรี
114 โรงเรียนพิชิตวิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ปากเพรียว เมืองสระบุรี
116 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปากเพรียว เมืองสระบุรี
117 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
118 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
119 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
120 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบุรี
121 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง หนองยาว เมืองสระบุรี
122 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ หนองยาว เมืองสระบุรี
123 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง หนองยาว เมืองสระบุรี
124 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง หนองยาว เมืองสระบุรี
125 โรงเรียนวัดนาร่อง หนองโน เมืองสระบุรี
126 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ หนองโน เมืองสระบุรี
127 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก หนองโน เมืองสระบุรี (036) 333315
128 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก โคกสว่าง เมืองสระบุรี
129 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต้นตาล เสาไห้
130 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ท่าช้าง เสาไห้
131 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เสาไห้
132 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) บ้านยาง เสาไห้
133 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) พระยาทด เสาไห้
134 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) พระยาทด เสาไห้
135 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ม่วงงาม เสาไห้ (07)1220798
136 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ม่วงงาม เสาไห้
137 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สวนดอกไม้ เสาไห้ (036) 391200
138 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สวนดอกไม้ เสาไห้
139 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา หัวปลวก เสาไห้
140 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) หัวปลวก เสาไห้
141 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ หัวปลวก เสาไห้
142 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย หัวปลวก เสาไห้
143 โรงเรียนวัดห้วยหวาย หัวปลวก เสาไห้
144 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) เมืองเก่า เสาไห้ (036) 332230
145 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) เริงราง เสาไห้
146 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้
147 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา เสาไห้ เสาไห้ 036 391 345 / 086 750 5298 / 063 148 2767
148 โรงเรียนเสาไห้ เสาไห้ เสาไห้